Christianssand Protestfestival søker fra neste år om en fast årlig støtte fra fylkeskommunen på 100.000 kroner. De søker i tillegg Kristiansand kommune om fast tilskudd på  200.000 kroner og Kulturdepartementet om  400.000 kroner Hovedutvalg for kultur og utdanning fattet i dag ikke noe beslutning vedrørende søknaden om fast årlig støtte fra fylkeskommunen. Utvalget besluttet imidlertid at Protestfestivalen bør få et tilskudd på 100.000 kroner for 2006. Fylkesutvalget fatter endelig avgjørelse 29. november.

Hovedutvalget mener at Protestfestivalet er noe helt spesielt for Vest-Agder. Den betegnes som enestående i sitt innhold og med hensyn til faglig engasjement. Den karakteriseres som en festival med klare visjoner for fremtiden. Protestfestivalen representerer, slik hovedutvalget ser det, som kulturbasert næringsutvikling.
Antallet festivaler Vest-Agder fylkeskommune gir støtte til varierer noe fra år til år. I 2005 har fylkeskommunen gitt støtte til 26 festivaler rundt i fylket. Noen av disse har holdt på i mange år. Bare Kirkefestspillene er fast inne på allmennkulturbudsjettet.
Protestfestival har vært arrangert årlig i Kristiansand fra 2000. Festivalen fikk i 2005 50.000 kroner fra fylkeskommunen. Dette er over gjennomsnittet av hva som gis i støtte til de enkelte festivalene.

av Torkelsen, Jan, publisert 25. november 2005 | Skriv ut siden