En tredjeklasse innen media og kommunikasjon ved Vennesla videregående skole er nominert til Holberg-prisen i skolen. Alle elever og lærere som har vært tilknyttet prosjektet er invitert til Bergen fra 29. til 30. november. Der får de vite om det blir første, annen eller tredje premie. Prisen blir utdelt av den berømte samfunnsforskeren Jürgen Habermas og utdanningsminister Øystein Djupedal.

Elevene skal framføre forskningsprosjektet sitt for juryen og senere også under Holberg-stiftelsens middag på Sjøfartsmuseet. I tillegg er de invitert på regjeringens middag i Håkonshallen. Elevenes arbeid inngår som en del av dialektdugnaden i DialektXperten.
Forskningsprosjektet skal samle og gjøre tilgjengelig mest mulig materiale om dialekter i Norge i et søkbart, digitalt talemålsenter, en utvidet DialektXpert, slik at elever, studenter, lærere, forskere eller andre som er interessert i dialekter, kan finne, bruke og videreutvikle materiale fra det digitale talemålsenteret.
Det digitale talemålsenteret vil bestå av et fyldig lydmateriale bygget opp rundt NRKs talemålsarkiv fra 1946 til i dag. Dette arkivmaterialet skal kombineres med faglige kommentarer og interaktive oppgaver som inviterer brukerne inn som forskere på mange nivåer i språkhistorisk materiale, og som formidlere av interessante språkfenomener i eget lokalsamfunn. Elever i videregående skole skal fortsatt være med å utvikle innholdet i DialektXperten med dagens talemål og nærstudier av egen dialekt, men innholdet skal samtidig kategoriseres på en slik måte at forskere og andre språkinteresserte kan finne interessant kulturelt og historisk stoff knyttet til talemål i Norge.
Prosjektet kobler sammen NRKs unike arkiver, en sterk faglig kompetanse på HIA, et verktøy for formidling av digitalt innhold (NIAS) og en nasjonal ressurs for kunnskapsformidling (DialektXperten). Målet er å gi norske utdanningsinstitusjoner og NRK som kulturformidler et unikt verktøy for formidling av kunnskap om norsk talemål før og nå.
Mer informasjon finnes på skolens hjemmesider:
Mer om Holbergprisen finnes her:

av Torkelsen, Jan, publisert 25. november 2005 | Skriv ut siden