Hvert år i november deler Vest-Agder fylkeskommune ut fag- og svennebrev til de som har bestått sine prøver siden forrige utdeling.  I høst er det totalt 822 personer som avlagt og bestått prøven. Av disse kommer 49 personer fra et annet fylke. Dette er på linje med de seneste utdelingene. Utdelingen av fag- og svennebrev arrangeres tre steder med oppstart i Mandal 15. november, deretter i Lyngdal 16. november og til sist i Kristiansand 23. november.

I Listerregionen har totalt 176 personer avlagt prøven. Av disse får 35 svennebrev mens de øvrige får fagbrev. 58 personer i regionen tok prøven som praksiskandidat. I Mandalsregionen har totalt 141 personer avlagt prøven, hvorav 28 får svennebrev. Tre kandidater tok prøven som elev og 49 som praksiskandidat. I Kristiansandsregionen er det totalt 456 personer som har avlagt prøven. 136 kandidater får svennebrev. Tre tok prøven som elev og 143 tok prøven som praksiskandidat.
Etter mange år med sterk dominans av nye fag med flest kandidater er det denne gangen det gode gamle Tømrerfaget som er størst med hele 103 kandidater. Deretter følger Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Elektrikerfaget med 58 kandidater hver, tett fulgt av Omsorgsfag med 53. De øvrige fagene fordeler seg fra 35 kandidater og nedover.
Helt i andre enden kan nevnes spesielt Industrisømfaget hvor en kandidat fra Farsund har avlagt den første prøven i faget i Vest-Agder etter 1990. Likeså har en kandidat fra Sirdal avlagt første prøve i Flysystemavionikk i moderne tid. Faget kan sammenlignes med tidligere flyelektriker, men er i hovedsak rettet inn mot elektroniske systemer.
Til sist kan tas med at de to første lærlingene i Fiske og fangst har stått ut læretiden og avlagt prøve i faget. Bare en person har tidligere avlagt prøve som praksiskandidat i dette faget.

av Torkelsen, Jan, publisert 15. november 2005 | Skriv ut siden