Hovedutvalg for kultur og utdanning tildelte i går enstemmig Vest-Agder fylkeskommunes arbeidsstipend for kunstnere til billedkunstneren Tormod Ropstad fra Kristiansand. Fylkeskommunen deler ut et arbeidsstipend for kunstnere hvert år. Arbeidsstipendet er på  100.000 kroner. Overrekkelsen vil bli fortatt i forbindelse med fylkestingets samling i Kristiansand 13. desember.

Tormod Ropstad er født i Kristiansand, hvor han også bor og arbeider. Han er utdannet billedkunstner fra Bergens Kunsthåndverksskole, Vestlandets Kunstakademi og Staatliche Kunstakademie i Düsseldorf.

Ropstad har deltatt på en rekke gruppe og kollektivutstillinger både i Norge og internasjonalt, og han hatt en rekke separatutstillinger. Han har også stilt ut på Høstutstillingen, Sørlandsutstillingen, Vestlandsutstillingen og Agder-biennalen.

CV’en til Ropstad viser at han er innkjøpt av blant andre Norsk Kulturråd og Sørlandets Kunstmuseum, og at han har hatt utsmykkingsoppdrag både i Kristiansand og i Bergen.

I 1987 fikk han stipend fra Bildende kunstneres hjelpefond, og i årene etter det har han fått Vederlagfondets stipend, Norsk Kulturråds utstillingsstipend, Statens vikarstipend og Vederlagsfondets 2-årige stipend.

I de siste årene har Ropstad hatt en stor kunstnerisk aktivitet, og han ønsker å bruke arbeidsstipendet til å frigjøre tid til å arbeide frem nye bilder og ideer.

av Torkelsen, Jan, publisert 25. november 2005 | Skriv ut siden