Den offentlige nettportalen Norge.no har i de seneste årene kvalitetsvurdert offentlige nettsteder. Kvalitetskriteriene blir jevnlig justert. Vest-Agder fylkeskommunes nye nettsider er vurdert kort tid etter at de kom på lufta. Allerede før nettstedet er ferdig utviklet med innhold og tekniske tilrettelegginger befinner fylkeskommunens internett seg i toppskiktet blant landets fylkeskommuner.


 

Kari B Kleivset-Da vi åpnet de nye nettsidene 26. september var det ikke en ferdig løsning som ble presentert. Vi har lagt opp til flere tekniske brukermuligheter som skal integreres i nettløsningen. Vi holder blant annet på å klargjøre et nytt sak/arkivprogram som vil gi flere kvalitative forbedringer på internettet vårt. Et nytt program for skjemahåndtering er også snart klart for å bli tatt i bruk. I tillegg arbeides det med å få styrket det redaksjonelle arbeidet slik at innholdsproduksjonen kan bli enda mer omfattende.
-Når vi har gjennomført de planene vi har er det klart at flere av de kriteriene vi til nå ikke har oppfylt for å få maksimal uttelling på Norge.no sin kvalitetsvurdering vil være innfridd. Det er imidlertid gledelig å få konstatert at vi allerede er kommet langt, sier prosjektleder Kari B. Kleivset i IT-seksjonen i Vest-Agder fylkeskommune.

av Torkelsen, Jan, publisert 14. november 2005 | Skriv ut siden