Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommunes Fylkeskulturpris 2005 skal tildeles Stiftelsen Setesdalsbanen. Prisen består av en pengesum på 40.000 kroner og et kunstverk av Tone Svaland Holberg. Overrekkelsen av prisen vil finne sted i forbindelse med fylkestingets samling i Kristiansand 13. desember.

Begrunnelsen for tildelingen er at Stiftelsen bevarer regional og lokal historie som gjøres tilgjengelig og som er tilrettelagt for alle aldersgrupper. Stiftelsen Setesdalsbanen har hatt stor utvikling over lang tid og fremstår som et levende og interesseskapende museum. Stiftelsen foretok en forlengelse av banen og utviklingen av Røyknes stasjonsområde i 2004.
Virksomheten preges av stor grad av samarbeid mellom det frivillige og det offentlige. Det utvises stort engasjement hos både de ansatte og de som arbeider dugnad. Organisasjonen har maktet å utløse energi og engasjement privat og den tar på alvor det å vedlikeholde og bevare kompetanse i venneforeningen.
Stiftelsen Setesdalsbanen er svært veldrevet med en faglig, økonomisk og administrativ ledelse som gjør at den framstår som en seriøs samarbeidspart. Den får gode tilbakemeldinger fra nasjonale myndigheter for sin drift.

av Torkelsen, Jan, publisert 24. november 2005 | Skriv ut siden