-Dersom en kommer til at nye regioner skal opprettes, bør regjeringen, etter fylkesmannens syn, seriøst vurdere om eventuelle nye regioner kan styres gjennom en indirekte valgordning, skriver fylkesmann Ann-Kristin Olsen i Vest-Agder i en høringsuttalelse til Distriktskommisjonens utredning ”Livskraftige distrikter og regioner”. Den øverste politiske ledelse av regionene kan da, etter hennes oppfatning, settes sammen av politiske ledere fra de tilhørende kommuner. -Dette bør kunne gi tilstrekkelig demokratisk legitimitet til virksomheten, skriver hun. Fylkesmannens uttalelse er dermed ikke på linje med uttalelsen fra fylkestinget i Vest-Agder som vil ha sterke folkestyrte regioner.

av Torkelsen, Jan, publisert 15. november 2005 | Skriv ut siden