Utdanningsdirektoratet har nå lagt frem ferske tall om lærlingeformidlingen nasjonalt. Tallene tar utgangspunkt i situasjonen per 1. oktober 2005. De viser at på landsplan har 61 prosent av søkerne har fått innvilget læreplass. Det er imidlertid langt under nivået i Vest-Agder som ligger på topp med 74 prosent. - Vi legger vekt på å være i forkant og tilpasser klassestrukturene til næringslivets behov, sier fylkesutdanningssjef Turi Løvdal i Vest-Agder fylkeskommune.

 

-Når vi tilpasser virksomheten til næringslivets behov får vi lærlinger i de fagene hvor næringslivet etterspør arbeidskraft. Vest-Agder er en region med et variert næringsliv som ser nytten av å samarbeide om fagopplæringen. sier Turi Løvdal.
Fortsatt står en del søkere på landsbasis uten tilbud om læreplass. -Vi vet at mange av søkerne har takket ja til skoleplass i stedet for læreplass. Likevel jobber vi for at alle som ønsker læreplass skal få det, sier direktør for Stab for fag- og yrkesopplæring i Utdanningsdirektoratet, Dag Johnsen på direktoratets nettsider.
Noen fakta (Tall i forhold til 1.oktober 2004):
  • Antall formidlede har økt med 768 (8%)
  • Antall søkere økte med 434 (2,7%)
  • 13 fylker har registrert flere formidlinger enn i fjor
  • Hordaland og Møre og Romsdal hadde størst oppgang med 174 og 165 flere formidlinger
  • Andel formidlede varierer fra 74% i Vest-Agder til 31% i Finnmark

av Torkelsen, Jan, publisert 3. november 2005 | Skriv ut siden