Regjeringen og kulturminister Trond Giske foreslår å styrke kulturlivet i Vest-Agder med 2 millioner kroner mer enn opprinnelig foreslått i 2006-budsjettet fra Bondevik-regjeringen. Økningen til kultur i Vest-Agder er ledd i regjeringens ønske om å styrke det regionale kulturlivet for å øke mangfoldet og nyskapingen i Norge.

Her er forslagene om økte bevilgninger til institusjoner/tiltak i Vest-Agder:
Kristiansand Symfoniorkester:
750 000 kroner
Agder Teater:
500 000 kroner
Stiftelsen Arkivet:
300 000 kroner
Nettsted for unge kunstnere (Trafo.no):
500 000 kroner
Forslagene til økt støtte til kulturlivet i Vest-Agder fremgår av regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet.
En rekke andre tiltak til påplusninger på kulturbudsjettet vil komme alle fylkene til gode.

av Torkelsen, Jan, publisert 14. november 2005 | Skriv ut siden