I en omfattende høringsrunde som nylig er avsluttet har en rekke kommuner, organisasjoner og representanter for næringslivet i de fire fylkene svart på spørsmålet om det bør etableres en ny, stor vestlandsregion, eller om fylkene skal nøye seg med samarbeid. Det er totalt kommet inn 78 svar som spriker i alle retninger. Fylkesrådmann Per Dragset mener at synet på den nye regionen spriker så mye at Vestlandsrådet bør legge saken død.

Den nye regjeringen vil, i følge tiltredelseserklæringen, erstatte dagens fylkeskommuner med færre og større folkevalgte regioner. Disse skal være etablert 2010. Vestlandsrådet ønsket i utgangspunktet å være i forkant av reformen. Nå kan hele prosessen bli lagt på is.

av Torkelsen, Jan, publisert 14. november 2005 | Skriv ut siden