Regjeringen har avgjort at Kunnskapsløftet skal starte som planlagt høsten 2006, også innen videregående opplæring. Beslutningen er fattet etter en grundig vurdering der alle berørte parter har fått komme fram med sine synspunkter. Regjeringen har også avklart at dagens modell for generell studiekompetanse, som krever et påbyggingsår for elever og lærlinger som tar yrkesutdanning, vil bestå inntil videre. Departementet vil samtidig foreta en grundig utredning og høring av forslag til en ny ordning, og dette arbeidet skal være sluttført innen sommeren 2006, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal
 

Han understreker at beslutningen om å starte opp skolereformen fra neste høst er godt forankret i faktiske forhold: - Jeg har ikke hatt noen politisk prestisje knyttet til tidspunkt og har i hele prosessen vært opptatt av å finne fram til den saklig sett beste konklusjonen, sier Djupedal.
Viktige forhold for beslutningen som er fattet er at forberedelsene til ny struktur i videregående opplæring er kommet svært langt i fylkeskommunene. Likeledes er kompetanseløftet for lærere godt i gang. Læreplanene for grunnskolen og de gjennomgående fagene i grunnskolen og videregående opplæring ble fastsatt i sommer, og høringsprosessen for læreplanene i videregående opplæring er i rute. Disse læreplanene vil bli fastsatt i februar. Også forlagene arbeider med produksjon av læremateriell etter den innføringstakten som Stortinget har vedtatt. Regjeringen legger i tillegg vekt på at over 200 skoler allerede har startet opp med hele eller deler av de nye læreplanene.
Når det gjelder krav til generell studiekompetanse, påpeker kunnskapsministeren at Soria Moria-erklæringen ble formulert ut fra ønsket om at ingen skulle møte unødige formelle hindringer når de vil studere: - Det er imidlertid behov for å se nærmere på hvordan dette kan praktiseres. Jeg ønsker derfor å få vurdert om forsøksordningene med adgang til relevant høyere utdanning som tilbys innen ingeniørutdanning kan utvides, slik at dette blir en ny vei for elever og lærlinger som tar yrkesutdanning, sier Djupedal.
Dette betyr at elever som skal starte i videregående opplæring på yrkesfaglige utdanningsprogram/Vg1 skoleåret 2006-07 må forberede seg på at allmennfaglig påbygging for å oppnå generell studiekompetanse, opprettholdes. Dette innebærer også at fylkeskommunene må beholde tilbudet om dette.
- Jeg ønsker at en modell for generell studiekompetanse skal baseres på dagens system, det vil si et allmennfaglig påbyggingsår. I tillegg vil jeg åpne for muligheten til å gå videre fra fagbrev til universitet og høyskoler innen samme fagområde. Jeg tar sikte på å ha avklart krav til generell studiekompetanse og en eventuell ny vei for personer med yrkesutdanning før sommeren 2006, sier Djupedal.
Han understreker at det nå blir viktig å sørge for at elever, foresatte og rådgivere får informasjon om reglene for inntak til videregående opplæring skoleåret 2006-2007.

av Torkelsen, Jan, publisert 8. desember 2005 | Skriv ut siden