I juni 2004, i 18. konsesjonsrunde, ble Norsk Hydro tildelt operatørrollen i Farsundsbassenget. Området ligger bare 50 km fra land. Selskapet har foretatt seismiske undersøkelser i sommer. Nå er det klart at  Hydro planlegger å starte med prøveboring rundt årsskiftet 2006/2007. I Lister-regionen har det allerede lenge vært arbeidet planmessig i et samarbeid mellom det offentlige, industri og næringsdrivende på land om et leverandørfellesskap etter modell fra Ormen Lange. Fylkeskommunen deltar i prosjektet.

I samme konsesjonsrunde i 2004 ble ExxonMobil tildelt rollen som operatør for de 11 blokkene i Egersundsfeltet. I desember starter selskapet prøveboring 100 kilometer sørvest for Egersund. Dette området ligger ikke langt fra Yme-feltet der Statoil trakk seg ut i 2001 etter å ha utvunnet 50 millioner fat. Nå forbereder nye de rettighetshaverne Paladin, Revus og Talisman seg på mulig gjenåpning for å få ut en antatt rest på 230 millioner fat.

av Torkelsen, Jan, publisert 22. november 2005 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)