Fylkeskommunen vil kjøpe mandalsmannen Trygve Kiles samling av mekaniske musikkautomater for å sikre den til offentlige, museale formål. Fylkeskommunen må ut med 1,2 millioner kroner og søker Norsk Kulturråd om dekning av en tredjedel av kjøpesummen. Samlingen består av 106 objekter som blant annet lirekasser, platemusikkmaskiner, cylindermusikkmaskiner, fonografer og sveivegrammofoner. Den er forbilledlig registrert og dokumentert. De fleste av maskinene er dessuten restaurert og i funksjonell stand.
 
 

Samlingen er en av de mest verdifulle i sitt slag i Norge og utmerker seg også i skandinavisk og europeisk sammenheng med hensyn til størrelse, representativitet og kvalitet.
Samlingen vil kunne ha et betydelig formidlingspotensiale siden de fleste av instrumentene er i brukbar stand og har en større tilhørende samling av musikk. Musikken finnes på blant annet voksruller og metallplater som i seg selv har en betydelig kulturhistorisk verdi.
Samlingen er i dag oppbevart i spesialbygget rom i eierens uthus. Han har gjennom et langt liv opparbeidet seg en betydelig spesialkompetanse innen feltet generelt og ikke minst i forhold til restaurering og vedlikehold av samlingen. Han ønsker imidlertid nå at samlingen skal kunne bevares i offentlig eie, helst på Sørlandet.

av Torkelsen, Jan, publisert 23. november 2005 | Skriv ut siden