Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (Sp) er skeptisk til et forslag som er kommet fra flere hold om å avlyse fylkestingsvalget i 2007. - Det er demokratisk betenkelig og prinsipielt galt å forlenge en periode som folk er valgt inn for. Min og Sps holdning er at det er uklokt å la dagens periode løpe helt fram til 2009. Men regjeringen har ennå ikke tatt endelig stilling til saken, sier kommunalministeren til NTB.

- Vi vil flytte makt fra sentralt til regionalt nivå og deretter til kommunalt nivå. Men først skal vi finne ut hvilke oppgaver som skal flyttes. I neste omgang skal vi tegne kartet. Det er for tidlig å si hvordan den regionale innedelingen blir, sier Haga.

Det skal bli færre, men større regioner enn dagens 19 fylkeskommuner når regionreformen er på plass fra 2010. Haga har ambisjon om at første del av reformen, klargjøringen av hvilke oppgaver som skal overføres, bør kunne behandles av Stortinget i 2006. Opprettholdes fylkestingsvalget i 2007, blir de fylkespolitikerer som da velges bli sittende i to år.

av Torkelsen, Jan, publisert 28. november 2005 | Skriv ut siden