Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i dag orientert om at Kyststamveiutvalget blir avviklet. Utvalget sitter på oppsparte midler som  fordeles til de deltakende fylkeskommunene: Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Hovedutvalget går inn for at tilbakebetalingssummen på 213.231 kroner til Vest-Agder skal benyttes til å styrke samferdselsbudsjettet for 2006.  Midlene disponeres innenfor arbeidet med utvikling av nasjonale stamveier og for utvikling av internasjonale transportkorridorer inn og ut av Agder. Det er opp til fylkestinget å endelig vedta en slik disposisjon når tinget samles 13. desember.

 

Ved opprettelse av Vestlandsrådet og overføring av arbeidet med samferdselssaker til dette, ble det ikke behov for å videreføre arbeidet i Kyststamveiutvalget for fylkene på Vestlandet. Det er derfor besluttet at utvalget nedlegges og at oppsparte midler tilbakeføres partene med 85 prosent til Vestlandsrådet og 15 prosent til Vest- Agder.
-Fra Vest- Agder fylkeskommunes side håper vi at det fortsatt kan være en åpen dialog mellom vest og sør. Fylkene har fortsatt store felles utfordringer på tilrettelegging av nasjonale og internasjonale transportkorridorer og det ville være en svekkelse om vi ikke opptrådte med en røst i disse sakene i internasjonale fora og overfor nasjonale myndigheter, skriver fylkesrådmann Tine Sundtoft i sitt saksfremlegg.

av Torkelsen, Jan, publisert 23. november 2005 | Skriv ut siden