Prosjektet besto i å utarbeide Listerportalen som en regional jobb- og næringslivsdatabase. Det er utarbeidet en rapport hvor det trekkes følgende konklusjon: ”Vi er kommet bra i mål etter lang tids jobbing med å gjennomføre Prosjekt Listerportalen. Ser vi på den aller første føringen fra Strategisk næringsplan for Kvinesdal-Flekkefjord i 2002, der vi blir bedt om å skape en informasjonskanal mellom skole og næringsliv i forbindelse med case-studier, yrkesorientering og elevbedrifter, så mener vi at vi har oppnådd dette. Vi har også fått satt dette inn i en regional sammenheng i og med at Listerrådet vil ta utviklingen av nettstedet videre. Dette vil gi Listerregionen en unik mulighet til å profilere seg samlet, både overfor ungdom, folk som vurderer å flytte til regionen og andre av regionens innbyggere.”

Listerrådet har satt i gang et arbeid for å vurdere hvordan det skal bruke portalen for å profilere sin virksomhet, gi informasjon og være en portal til kommuner og aktiviteter i Listerregionen. Det tenkes å legge ut saker som tas opp i Listerrådet. Felles virksomheter i Lister kan benytte nettstedet som sin hjemmeside eller ha link til sin hjemmeside. Videre planlegger Vest-Agder fylkeskommune å bruke portalen til å presentere Listerplanen og oppfølgingen av den.

Listerportalen vil være ett nyttig verktøy for å profilere Lister, presentere den som en samlet region, presentere felles prosjekter og samarbeid og gi regionen et større utviklingspotensiale i konkurranse med andre regioner.

av Torkelsen, Jan, publisert 29. november 2005 | Skriv ut siden