I løpet av de seneste årene har Vest-Agder fylkeskommune støttet Stiftelsen Setesdalsbanen IKS med betydelige beløp. Fylkeskommunen har blant annet vært med å finansiere gjenoppbyggingen av Grovane stasjon i Vennesla etter den gamle stasjonen brant ned, baneforlengelser og restaureringsprosjekter av det rullende togmateriellet.  I dag besluttet fylkesutvalget enstemmig at fylkeskommunen også skal bidra med 125.000 kroner til restaurering av en personvogn.

Setesdalsbanen er inne i en positiv utvikling med betydelig vekst i antall reisende. Hittil i år er denne på 20 prosent. For å kunne transportere den økte mengden reisende er det behov for flere personvogner. Stiftelsen har flere personvogner på lager. De må restaureres før de kan godkjennes for persontrafikk.

av Torkelsen, Jan, publisert 1. november 2005 | Skriv ut siden