Hovedutvalg for kultur og utdanning ga i dag enstemmig tilslutning til en partnerskapsavtale med kommunene: Marnardal, Åseral, Hægebostad og Audnedal. Avtalen innebærer et økonomisk spleiselag mellom Vest-Agder fylkeskommune og de fire kommunene om et interkommunalt bibliotekfaglig samarbeid. Dette skal bidra til bedring og styrking av bibliotektilbudet i hver av kommunene, og et utvidet samarbeid mellom de kommunale bibliotekene.  Partnerskapsavtalen inngås for perioden 2006-2008 med mulighet for forlengelse.

Det har vært arbeidet med et forprosjekt siden 2003 for å klargjøre partnerskapsopplegget. Forprosjektperioden har lagt fundamentet for et forpliktende interkommunalt biblioteksamarbeid der målet er å øke og forbedre tjenestetilbudet til brukerne. Det foreligger en partnerskapsavtale med fylkeskommunen der fylkeskommunen er bibliotekfaglig rådgiver for de fire prosjektkommunene.

I tillegg server fylkeskommunen de fire kommuners biblioteksystemer Micromarc2. Sentral serving av prosjektkommunenes biblioteksystem er allerede på plass i høst. Felles sentral serving og plattform for felles biblioteksystemer i kommunene og videregående skoler i Vest-Agder sikrer bibliotekene et likt utgangspunkt for bibliotekets bibliotekfaglige rutiner og service. Det gir mulighet for samarbeid bibliotekene imellom og det er ressursbesparende. Ordningen inviterer til kommunikasjon og lånesamarbeid ved interbiblioteklån ved at bibliotekenes boksamlinger blir søkbare på internett og lånerne kan selv gå inn å søke i de enkelte biblioteks boksamlinger. Vest-Agder fylkeskommune server i dag de videregående skolers biblioteksystemer og følger opp med kurs og rådgivning. Denne ordningen er avtalefestet.

Kristiansand 24. november 2005

Informasjonstjenesten

Hku50-05

av Torkelsen, Jan, publisert 25. november 2005 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkesbiblioteket

  • Bokbussen Ved Spangereid Skole
    av jto, 11.06.19

    Mange klemmer til sjåføren på bokbussen under nostalgisk turnè

    Les mer