Et privat aksjeselskap planlegger å anlegge et større turistanlegg for fiskeopplevelser og familieopplevelser i Bjørnevåg i Farsund kommune. Området ligger mellom Farsund og Lyngdal. Farsund kommune har lagt ut både reguleringsplanen for området og en konsekvensutredning for turistanlegget til offentlig ettersyn. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag skulle ta stilling til disse besluttet utvalget enstemmig at det er behov for en befaring før saken behandles. Det legges opp til en befaring 12. desember.

 

Det planlagte turistanlegget vil kunne bestå av rundt 250 boenheter i småskalabygninger konsentrert i grupper hvor det legges vekt på lokal byggeskikk og landskapstilpasning. Det skal etableres et fellesanlegg med butikk, kafè, kontor og sløyeboder. Et gårdsanlegg i området restaureres med eksisterende uthus og med noe ny bebyggelse hvor det vil bli tilrettelagt for fellesarrangementer og utstillinger av gamle lokale gjenstander. Det vil også bli reist et bakstehus og anlagt plasser for ballspill og tennis.

av Torkelsen, Jan, publisert 23. november 2005 | Skriv ut siden