Et nytt treårig trafikksikkerhetsprosjekt, hvor fylkeskommunen er en av partnerne, er nå satt i gang i Indre Agder. Fylkeskommunen skal, sammen med andre bidragsytere som Politiet, Trygg Trafikk, Statens Vegvesen, Fylkeslegen og NAF, bistå kommunene Audnedal, Marnardal og Åseral for å øke trafikksikkerheten i de tre kommunene. Også folkehelsearbeidet er integrert i prosjektet ut fra en målsetting om å forebygge nestenulykker, ulykker og tap av helse.

Prosjektleder Bjørn Ivar Birkeland opplyser at målet er å skape en tryggere hverdag i trafikken. Det skal blant annet skje gjennom å gjøre voksne trafikanter mer bevisste. -Prosjektet vil bruke tid på informasjon og vise konsekvenser av å ikke sikre seg i trafikken. Det er mange som gir uttrykk for at tiden er overmoden for å gjøre noe med bruk av bilbelte, refleks og det å kjøre forsiktig.- Hensikten er å ta ansvar for hverandre og oss selv, sier prosjektlederen.
Prosjektet har en årlig kostnadsramme på 600.000 kroner. Det er Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen som dekker hovedtyngden av finansieringen.

av Torkelsen, Jan, publisert 7. november 2005 | Skriv ut siden