Jasmeen(13) kommer blek og forknytt på skolen etter tre dagers fravær. Læreren aner at noe alvorlig er galt, men er usikker på hvordan hun skal møte Jasmeens foreldre. Fahriya arbeider som morsmålslærer ved fire forskjellige skoler, samtidig som hun er det faste holdepunktet for sin voksne, arbeidsledige sønn og sin nyankomne, somaliske søster med fem barn. Er det mulig for storfamilien å få hjelp til selvhjelp? Dette blir aktuelle, praktiske problemstillinger på en tverrfaglig konferanse på Vigeland hovedgård i Vennesla fredag 4.november.

Utgangspunktet for konferansen er at mange offentlig ansatte opplever usikkerhet og utfordringer i arbeid med barn, unge og familier fra andre kulturer. Stikkord: foreldrerolle, foreldresamarbeid, begrepsforståelse, traumatiserte familier, immigranter og nettverk. At behovet for å gå inn i disse temaene er stort, gjenspeiles i interessen for konferansen: Planen var å ha maks 70 deltakere, men det er åpnet for ti ekstra.
Konferansen arrangeres av Match-prosjektet i Vest-Agder fylkeskommune, i nært samarbeid med integreringsavdelingen i UDI. De fleste deltakerne kommer fra Agder-fylkene. Det kommer også besøk fra Familiecenter Vest i Århus kommune i Danmark, der de har høstet god, tverrfaglig erfaring i en bydel med mange minoritetsfamilier.
Lisbeth Reed og Indira DerviskadicLisbeth Reed og Indira Derviskadic i Match-prosjektet(bildet) mener at lærere, barnevernsarbeidere med flere kan lære mye av å ta utgangspunkt i perspektivet til etniske minoriteter. Hvis arbeidet i forhold til disse familiene svikter, kan det tyde på "systemfeil" som også rammer andre. I likhet med familiesenteret i Århus har Match-prosjektet erfart at det kan være mye styrke i etnisk mangfold. Problemet er at vi har lite erfaring med å finne fram til denne styrken.
Match-prosjektet har vart i tre år, og har hatt nært samarbeid med skoler, barnehager, barnevern og fritidssektor. Nå trekkes trådene sammen til ei håndbok og kurs for offentlig ansatte. Produktene skal spres nasjonalt av UDI, og på fredag prøves noe av materialet ut for første gang. Konferansen inngår i den flerkulturelle uka SE verden i Vest-Agder.
Kontaktperson:
Lisbeth Reed
Tlf. 38 07 45 08/481 05 289
Rådgiver
Plan- og utviklingsavd.
Vest-Agder fylkeskommune

av Torkelsen, Jan, publisert 3. november 2005 | Skriv ut siden