Et regjeringsutvalg får ansvar for å følge opp løftene om en offensiv satsing på regional- og distriktspolitikken, og for at distriktshensyn blir ivaretatt på alle politikkområder. Utvalget skal ledes av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. Det er også avklart at følgende statsråder skal møte fast: fiskeri- og kystminister Helga Pedersen, fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys, kultur- og kirkeminister Trond Giske, landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen, nærings- og handelsminister Odd Eriksen og samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Andre statsråder trekkes inn etter behov.

- Helhetlig politikk betyr å finne gode løsninger på tvers av eller i fellesskap mellom politikkområder og sektorer. Mange av de gode løsningene for hvordan vi fra statlig hold bidrar til å legge til rette for reell valgfrihet i valg av bosted finnes i skjæringsflatene mellom sektorer og departementsgrenser. -Nå skal vi få en helt ny kurs på dette området, sier Åslaug Haga.

Kommunal- og regionalministeren sier regjeringsutvalget er uttrykk for hvor viktig distrikts- og regionalpolitikken er for den rødgrønne regjeringen. - Distriktsløftet er hele regjeringens perspektiv. Vi skal ha samsvar mellom sektorpolitikk og distrikts- og regionalpolitikk, sier Haga.

Regjeringsutvalget blir sentralt i forhold til å følge opp viktige punkter fra Soria Moria-erklæringen, legge premisser for viktig meldings- og utredningsarbeid og sørge for koordinering av regjeringens innsats på områder som er av stor betydning for regional- og distriktspolitiske mål. - Vi har med oss felles perspektiver i arbeidet i de ulike departementene. Jeg har stor tro på at selve arbeidsformen vil stimulere til gode initiativer mellom departementene, avslutter Åslaug Haga.

av Torkelsen, Jan, publisert 30. november 2005 | Skriv ut siden