-Regjeringen ønsker at alle skal ha lik rett til utdanning og at det skal være en sterk og mangfoldig offentlig fellesskole med plass til alle. Regjeringen vil derfor foreta en gjennomgang av friskoleloven, herunder tilskuddsordningen, for å stramme inn utbredelsen av frittstående skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Det uttrykker kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding i dag. 

Stoltenbergregjeringen går inn for å avvikle tilskuddet til kapitalkostnader til frittstående skoler med 52,6 millioner kroner. I tillegg foreslås bevilgningen til frittstående skoler redusert med 335 millioner kroner på bakgrunn av oppdaterte elevtall i 2005 og anslag for aktivitet i 2006. Regjeringen sparer også inn vel 23 millioner kroner på nasjonale prøver fordi det er bestemt at slike prøver ikke skal avholdes i 2006.

av Torkelsen, Jan, publisert 14. november 2005 | Skriv ut siden