Fylkesutvalget bevilget i dag enstemmig 200.000 kroner i regionale utviklingsmidler som oppstartsstøtte til IKON Forum for leverandørutvikling basert på handel. Forumet skal arbeide med leverandørutvikling på Agder knyttet til strukturering av anskaffelser, påvirkning av innkjøps- og leverandørmiljøer, samt utvikling av handel og handelskanaler. Forumet er ikke bare tenkt rettet mot offentlige innkjøp, men også mot bedriftsrettede innkjøp som struktureres på tilsvarende måte som offentlige innkjøp. Forumet er planlegges samkjørt med Sydspissen med blant annet felles administrasjon og lokaler.
 

IKON- prosjektet, som har vært støttet av Vest-Agder fylkeskommune, avsluttes til nyttår etter en periode på nærmere 3 år. Prosjektet har vært omfattet med stor interesse, også på sentralt nivå. Målsettingen med prosjektet har vært å få regionale leverandører mer konkurransedyktige i forhold til salg mot det offentlige.

av Torkelsen, Jan, publisert 29. november 2005 | Skriv ut siden