Fylkesutvalget bevilget i dag enstemmig et tilskudd på 50.000 kroner til å gjennomføre et forprosjekt for Internasjonalt hus i Kristiansand i 2006.  Fylkesutvalget setter som vilkår for bevilgningen at man i forprosjektet vurderer hvilken regional betydning et tverrkulturelt senter kan få. Bakgrunnen for forprosjektet er initiativer fra ulike minoritetsmiljøer som har fått Kristiansand kommune til å utrede og vurdere behovet for et senter for tverrkulturell virksomhet i Kristiansand. Det skal engasjeres en prosjektleder som knyttes til helse- og sosialdirektørens stab i Kristiansand kommune. Forprosjektet stipuleres til å kunne gjennomføres i løpet av fire måneder i 2006.
 
 

Cultiva har gitt et tilskudd på 100.000 kroner og Kristiansand kommune selv skal bruke 50.000 kroner på forprosjektet. Prosjektskissen legger stor vekt på at personer fra minoritetsmiljøene skal delta i forprosjektet. Det er også nevnt at huset kan bli et ressurs- og kompetansesenter for hele Sørlandet.

I fylkesplanen for Vest-Agder er det nevnt at det må skapes flerkulturelle møteplasser i regionen, og at det bør være et mål å få etablert et flerkulturelt senter i Kristiansand. Behovet for et flerkulturelt senter i Kristiansand har også kommet fram i forbindelse med fylkeskommunens flerkulturelle arbeid, for eksempel Match-prosjektet og SE verden i Vest-Agder.

av Torkelsen, Jan, publisert 29. november 2005 | Skriv ut siden