Den nye Stoltenberg-regjeringen forslår en samlet økning på rammeoverføringene til landets fylkeskommuner på 657 millioner kroner i forhold til det Bondevik-regjeringen la opp til i sitt forslag til statsbudsjett. For Vest-Agder fylkeskommunes del foreslår den nye regjeringen en økning på vel 24 millioner kroner i rammeoverføring.  Økningen i rammeoverføringen til fylkeskommunene er en del av den nye regjeringens påplussing av 5,7 milliarder til kommunene og fylkeskommunene.

-I statsbudsjettet foreslår regjeringen realvekst i kommunesektorens frie inntekter på 5,7 milliarder kroner i 2006. Regjeringen legger forholdene til rette for en bedre skole og eldreomsorg, og det skal befolkningen i alle landets kommuner merke, sies det fra regjeringshold.
-Regjeringen legger opp til en styrking av kommuneøkonomien sammenliknet med forslaget fra den forrige regjeringen. En sterk og sunn kommuneøkonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i hele landet. Med den foreslåtte inntektsveksten ligger forholdene til rette for at kommuner og fylkeskommuner skal kunne levere bedre tjenester til innbyggerne, skriver Kommunal- og regionaldepartementet i en pressemelding

av Torkelsen, Jan, publisert 14. november 2005 | Skriv ut siden