I morgen samles 80 deltakere på Radisson SAS Caledonien Hotell i Kristiansand til en bredt anlagt erfaringskonferanse i regi av prosjektet ”Fleksibel yrkesopplæring for voksne”. På konferansen vil de få innblikk i hvordan en gjennom prosjektet har tilrettelagt et opplegg i Kristiansandsområdet for å gi yrkesopplæring til enslige forsørgere som er født før 1978 og som ikke har fullført videregående skole. Prosjektet, som har pågått i vel halvannet år, drives gjennom et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder, Kristiansand kommune, Trygdeetaten og aetat.

 

av admin, publisert 15. november 2005 | Skriv ut siden