I tidsrommet 16 - 18.november 2005 er Vest-Agder fylkeskommune vertskap for en konferanse med faglige seminarer under det EU-støttede Interreg 3C-prosjektet Concept. Arrangementet foregår på Radisson SAS Caledonien Hotel i Kristiansand. Concept er et samarbeidsnettverk for utveksling av god praksis og erfaringer innenfor alle transportformer. Prosjektet består av regionale myndigheter fra Skottland, Sverige, Østerrike og Italia, foruten Vest-Agder fylkeskommune. Kollektivtransport og trafikksikkerhet vil være hovedtema for konferansen.
 

De utenlandske deltakerne skal blant annet se på Bussmetroen i Kristiansand og besøke trafikksikkerhetssenteret Trafo i Sørlandsparken – prosjekter som de utenlandske partnerne har fattet stor interesse for og ønsker å lære av.
Concept-prosjektlogo
Fylkesordfører Thore Westermoen sier at konferansen er en god anledning til å lære av andre lands løsninger og erfaringer innenfor kollektivtransport og trafikksikkerhet. Det kan i sin tur kan gi oss her på Agder inspirasjon og nye ideer til hvordan vi kan utvikle et enda sikrere og mer miljøvennlig transportsystem. – Det er også hyggelig å observere at de utenlandske deltakerne har fattet så stor interesse for lokale prosjekter som Bussmetroen og Trafo. Dette vitner om at Kristiansand og Vest-Agder ligger langt framme også internasjonalt når det gjelder å utvikle nyskapende og bærekraftige transportløsninger, sier Westermoen.
Foruten representanter fra Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner deltar også politikere og tjenestemenn fra flere kommuner i fylket, transportforvaltningsforsøket ATP, Statens vegvesen, busselskaper og forskningsinstitusjoner som Transportøkonomisk Institutt og Civitas.
Konferansen åpnes av fylkesordfører Thore Westermoen, torsdag 17.november kl. 09.00 og avsluttes fredag 18.november kl. 16.00.

av Torkelsen, Jan, publisert 15. november 2005 | Skriv ut siden