Unges kommunestyre i Lyngdal besluttet i går enstemmig å rette en henstilling til kommunens folkevalgte politikere om å få  bedret skoleveien til Årnes skole. Skoleveien betegnes som farlig. Vi håper noe kan gjøres med det, sa Malin Skårdal  på vegne av elevene fra  skolen på møtet i kommunestyresalen i Lyngdal i går. De vil også rette en henstilling om saken til fylkeskommunen.
 

I sommer kom beboerne i området til orde i Farsunds Avis og påpekte behovet for å få en gang- og sykkelvei for å sikre ferdselen. En slik vei ligger inne i fylkeskommunens planer over trafikksikkerhetstiltak, men gjennomføringen er ikke tidfestet, skriver Farsunds Avis.

Unges kommunestyre ønsker blant annet få Lyngdals ordfører Hans Fredrik Grøvan med på en befaring på stedet. Det ble også vedtatt å sende et brev til fylkeskommunen.

– Dette er en utrolig viktig sak. Veien er smal og folk kjører fort. Jeg har gått der selv, sa representanten Lars Martin Hovden i følge Farsunds Avis.

av Torkelsen, Jan, publisert 29. november 2005 | Skriv ut siden