Det er i flere sammenhenger påpekt behov fra politisk side på å få utarbeidet en energiplan for fylket for å bedre beslutningsgrunnlaget i saker som berører energisituasjonen. Senest ble dette tatt opp i en sak vedrørende søknad om vindmøller på Lista.
Det tas sikte på å få opprettet en politisk styringsgruppe for planen bestående av tre personer. Dette kan være fylkespolitikere, kommunepolitikere eller andre. Videre vil det bli etablert en faglig referansegruppe. Det må engasjeres ekstra hjelp til å utarbeide planen.
Foreløpig er målsettingen at man i løpet av 2006 har en skisseplan klar til behandling i fylkestinget. Deretter vil det bli gjennomført en høringsrunde

av Torkelsen, Jan, publisert 24. november 2005 | Skriv ut siden