Stoltenberg-regjeringen har plusset på med åtte millioner kroner til riksveiprosjekter i Vest-Agder. Fylkestinget besluttet i dag enstemmig å benytte seks millioner kroner til anleggsprosjektet på riksvei 465 mellom Farsund og E-39, en million kroner til oppstart av sykkelbyen Mandal og en million kroner til en etterbetaling til Åseral kommune for en sentrumsopprustning. (Bildet: Fra åpningsarrangementet for nytt sentrum i Åseral. Fylkesordfører Thore westermoen foretar den offisielle åpningen.)

Midlene til riksveiforbindelsen mellom Farsund og E-39 vil gå til oppstart av anleggsarbeidene som skal gjennomføres på strekningen. Disse arbeidene har nå en total kostnadsramme på rundt 300 millioner kroner.
Når det gjelder sykkelbyprosjektet i Mandal er det gjort en god del forarbeid og tiltaket har vært markedsført siden Mandal ble utpekt som sykkelby i Vest- Agder.
En million skal brukes til å sluttføre en etterbetaling til Åseral kommune. Dermed er fylkeskommunens forpliktelser i forbindelse med opprustingen av Kyrkjebygd sentrum oppfylt.

av Torkelsen, Jan, publisert 14. desember 2005 | Skriv ut siden