Tilbudet med bestillingsruter gjennom Bygderuta Favoritten i Finsland ble etablert 15. august 2004 i samråd med lokale parter. Tilbudet har vært justert ut fra lokale ønsker. Likevel har ikke bruken av tilbudet stått i forhold til ressursbruken. Rutene har i 2005 i gjennomsnitt 1,5 – 2 passasjerer og med gjennomsnittlig tilskudd per reise på 135 kroner. Samlet ressursbruk per år er på 60.000 kroner. Justeringen vil bestå i å legge ned tilbudet med unntak av avgang klokken 09.35 med retur klokken 09.50 og klokken 15.35 med retur klokken 15.50 på lørdager i korrespondanse med ordinære ruter til/fra Stokkeland. Disse opprettholdes for å gi et minimumstilbud til området.
Bygderuta Favoritten i Herad startet opp i 1999 og passasjertallet viste i lang tid en positiv utvikling. Nå er bruken svært liten med bare to passasjerer i gjennomsnitt og med et gjennomsnittlig tilskudd per reise på 215 kroner. Samlet ressursbruk per år er ca. 55.000 kroner. Vest-Agder Kollektivtrafikk ønsker å benytte innsparing til bedre rutetilbud i Lister.

av Torkelsen, Jan, publisert 12. desember 2005 | Skriv ut siden