Den fylkeskommunale samferdselsenheten Vest-Agder Kollektivtrafikk har gjort et løft for noen av Kristiansands bussholdeplasser, og er for det blitt tildelt det ettertraktede Merket for God Design av Norsk Designråd. Det skjedde på Designdagen i Oslo i går. Merket for God Design er en designutmerkelse som gis til både bedrift og designer for gode designløsninger. Inge Os, markedssjef i Vest-Agder Kollektivtrafikk, er veldig stolt over å ha blitt tildelt Merket for God Design for brukerinteraksjonen på Bussmetros holdeplasser.

I dag er det ingen kollektivtilbud som ivaretar tilgjenglighet for alle typer brukergrupper. De nye holdeplassene fra Bussmetro er praktisk tilrettelagt for rullestolbrukere, blinde og svaksynte, ved at fortauskanten er tilpasset bussens gulvhøyde, en opphøyd trekant med lys kontrastfarge i metrogatebelegget markerer påstigningspunktet og informasjon gis gjennom flere sanser. I tillegg har holdeplassene et lydsystem med fjernkontroll som gir synshemmede mulighet til å få informasjon opplest på holdeplassen. Informasjonen som gis skaffes til veie av et GPS-system.
Stolt av å være godt eksempel
– Det finnes nok av triste eksempler på at kollektivtrafikk ikke kan brukes av alle, så det er morsomt å få lov til å bidra i den andre enden, sier Inge Os.
Juryen berømmer Bussmetros holdeplasser for å være godt gjennomarbeidet og svært tydelige og funksjonelle. Juryen roser også utviklingsarbeidet, som inkluderte representanter for brukergruppene.
– I dag finnes Bussmetro-holdeplassene kun på hovedstrekningen fra øst til vest i byen. Jeg tror det løftet vi får ved tildelingen av Merket for God Design kan bidra til å påvirke kollektivplanene for byen, sier Os, som håper at alle bussholdeplasser i løpet av en femårsperiode har fått et mer brukervennlig utseende.
Vest-Agder Kollektivtrafikk mottok Merket for God Design i kategorien Design for alle, som ble delt ut for aller første gang av Norsk Designråd.
Design med særpreg
– I år var det på landsbasis 28 mottakere innenfor seks ulike kategorier, grafisk design, industridesign, tekstildesign- og konfeksjonsdesign, digitale løsninger, møbeldesign og design for alle, opplyser prosjektleder Therese Hegsvold Andersen i Norsk Designråd. Hun forteller at juryen i år la ekstra stor vekt på innovasjon, nyskaping og særpreg da søkerne ble bedømt.
– Nytenking og innovasjon er helt avgjørende hvis norske bedrifter skal klare seg i den internasjonale konkurransen. Design er et av de viktigste verktøyene for å utvikle mer nyskapende produkter og løsninger. Design må integreres i forretningsstrategien for at bedriften skal skape noe nytt, sier Andersen.

av Torkelsen, Jan, publisert 6. desember 2005 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer