Likestillingsindeksen for 2005 fra Statistisk Sentralbyrå ble offentliggjort i dag. Den viser at kvinner og menn i Agder-fylkene og Møre og Romsdal er minst likestilte. Vest-Agder ligger på bunn av rangeringen med 1,9 poeng, etterfulgt av Møre og Romsdal og Aust-Agder med 2,2 poeng. Selv om fylkene på bunn av rangeringen stort sett skårer lavt på alle enkeltindikatorer, kommer ikke alle kommunene i disse fylkene like dårlig ut. For eksempel ligger Bykle i Aust-Agder på en fjerdeplass.

Karasjok og Leikanger troner i år på toppen av kommunerangeringen med 3,8 poeng. Deretter følger forårets vinner, Jølster (Sogn og Fjordane), med 3,7 poeng. Bykle ligger på fjerdeplass med 3,6 poeng. En kommune kan skåre maksimalt 4 poeng, mens dårligste skåre er 1 poeng.
I den andre enden av rangeringen finner vi Vanylven på sisteplass med 1,1 poeng. Nest nederst finner vi Drangedal (Telemark) med 1,2 poeng, deretter kommer Vennesla, Farsund, Lindesnes (alle i Vest-Agder) og Gjerstad (Aust-Agder), alle med 1,3 poeng.
De seks største byene skårer alle over landsgjennomsnittet på 2,5 poeng. Kvinner og menn i Oslo og Trondheim er mest likestilte (3,1 poeng). Deretter følger Drammen (2,9 poeng), Stavanger (2,8 poeng), Kristiansand (2,7 poeng) og Bergen (2,6 poeng).
Med likestillingsindeksen forsøker Statistisk Sentralbyrå å sammenfatte ulike – direkte og indirekte – mål på likestilling, som viser i hvilken grad kvinner og menn deltar i politikk, utdanning og yrkesliv i den enkelte kommune.
De mål eller indikatorer som er med i likestillingsindeksen er:
  • Barnehagedekning 1-5 år (2004)
  • Antall kvinner per 100 menn i alderen 20-39 år (2004)
  • Utdanningsnivået til kvinner og menn (2004)
  • Kvinner og menn i arbeidsstyrken (2004)
  • Inntekten til kvinner og menn (2003)
  • Andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter (2003)

av Torkelsen, Jan, publisert 19. desember 2005 | Skriv ut siden