Kristin Clemet, som var utdanningsminister frem til Øystein Djupedal overtok i oktober, sier til Kommunal Rapport at hun fikk klar beskjed av Utdanningsdepartementets jurister om at godkjenninger av friskoler ikke kunne trekkes tilbake. Hun sier at hun  ikke tror at kunnskapsminister Djupedals friskolestopp vil holde i retten. Stoltenbergregjeringen vil nekte oppstart av 38 friskoler som ble godkjent av Bondevikregjeringen. Det er fremkommet i ulike medier at flere private skolekjeder nå truer med rettsaker.

av Torkelsen, Jan, publisert 29. desember 2005 | Skriv ut siden