Utdannings- og forskningsdepartementet sendte fredag ut høringsbrev til blant annet alle landets fylkeskommuner. Departementet inviterer til uttalelser om forslag til endringer i lov av  4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskoleloven) og  lov av 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskole-loven). Bakgrunnen for lovendringsinitiativene er Soria Moria-erklæringen hvor regjeringen signaliserte at den vil gjennomgå regelverk og støtteordninger for private skoler for å stramme inn utbredelsen av private skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen.
 

av Torkelsen, Jan, publisert 19. desember 2005 | Skriv ut siden