Sammen med Kristiansand kommune, Fiskå-, Karuss-, Møvik- og Lindebøskauen skoler samt Kristiansand voksenopplæringssenter (KVO)vil Vest-Agder fylkeskomune tilby kurs til minoritetsspråklige foreldre 18. januar 2006.  Kurset er tenkt overførbart til andre skoler i Kristiansand og kommuner og skoler i Vest-Agder. 

av Jørgensen, Ann Opheim, publisert 19. desember 2005 | Skriv ut siden