Helseforetaksmodellen som ble innført i forbindelse med sykehusreformen utgjør et velegnet fundament for styring og utvikling av spesialisthelsetjenesten også i årene som kommer. Dette er hovedkonklusjonen i en evaluering av helseforetaksmodellens funksjonalitet som er utført av konsulentfirmaene AGENDA og MUUSMANN, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten anbefaler også klart at den lokale og regionalpolitiske innflytelse utvides. De foreslår at dette kan gjøres gjennom fast etablering av samfunnspanel, eller at det åpnes rom for deltakelse av kommunale politikere og fylkespolitikere i styrene til de regionale og lokale helseforetakene.

 

- Rapporten gir en bekreftelse på at helseforetaksmodellen bør bestå, men peker også på at det Sylvia Brustader behov for justeringer og endringer i måten den rent faktisk har utviklet seg på. Noen av anbefalingene i rapporten har regjeringen sett og fulgt opp i Soria-Moria- erklæringen, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. . – Regjeringen har allerede sagt at folkevalgte skal inn i styrene. For styrene i de regionale helseforetak legges det opp til ny sammensetning i foretaksmøter i januar 2006, for helseforetakene fra 1. mai 2006, sier Brustad.
Sykehusreformen ble innført i 2002. Sentrale element i reformen var at staten overtok eieransvaret fra fylkeskommunene, det ble opprettet fem regionale helseforetak og sykehusene ble organisert som helseforetak med egne styrer.

av Torkelsen, Jan, publisert 13. desember 2005 | Skriv ut siden