-Stortingsmeldingen fra regjeringen om prinsippene for regionalreformen skal komme på høstparten, mot tidligere signalisert vårparten. Jeg legger til grunn at dette ikke varsler et lavere tempo i reformen. Landets fylkesordførere ga i sommer enstemmig uttrykk for at de nye sterke folkestyrte regionene må innføres raskt, og at det ikke er behov for flere generelle utredninger. En lang rekke utredninger og evalueringer konkluderer alle med at dagens fylkeskommuner må erstattes av et nytt regionalt nivå. Det er oppfølging som nå behøves, sa fylkesordfører Thore Westermoen i sin årstale til fylkestinget.


 

av Torkelsen, Jan, publisert 13. desember 2005 | Skriv ut siden