Fem nye private friskoler ønsker nå å etablere seg i Kristiansandsregionen. Søkerne vil totalt tilby 2065 ordinære elevplasser i videregående skole og 30 plasser for lærefag i skole. Utdanningsdirektoratet har invitert fylkeskommunen til å uttale seg om søknadene. Tidligere i år har direktoratet godkjent at andre søkere kan etablere 720 friskoleplasser i Kristiansandsregionen.  Dersom de nye søknadene imøtekommes vil volumet på friskoleplasser blir så stort at det vil utgjøre 70 prosent av reelt elevtall i den videregående skolen i Kristiansandsregionen, Fylkestinget gjorde det i dag klart at det vil påvirke den fylkeskommunale styringsretten i så stor grad at det er nødvendig å vurdere konsekvensene før flere søknader godkjennes.
 

Fylkestinget vurderte ikke søknadene fra de fem private skoleeierne enkeltvis. En ber om en snarlig tilbakemelding på de konsekvensvurderingene som etterlyses.
Fylkestinget mener det må vurderes hvordan private og tidligere godkjente friskoler virker inn på fylkeskommunenes fagtilbud og på arbeidet med helhetlig kompetanseplanlegging og kompetanseutvikling for et bredspektret regionalt arbeidsliv. Det pekes på forholdet mellom antall elever i yrkesfag og i studieforberedende fag. Denne sammenhengen er viktig for at både den enkelte elev og arbeidslivet skal få dekket sine behov. Det dreier seg om evnen både til å opprettholde en hensiktsmessig fagopplæring og til å kunne legge til rette for studieforberedende fag som et høyteknologisk kunnskapssamfunn trenger.
Det må også, etter fylkestingets mening, vurderes hvordan støtteordningene rundt den enkelte elev og lærling skal sikres. Fylkeskommunene har ansvar for rådgiving, oppfølgingstjeneste for å hindre frafall, Pedagogisk psykologisk tjeneste, spesialundervisning og eksamen for alle. Støttetiltakene er etablert nær den enkelte elev. Friskolene skal bruke samme tjeneste, men er uten den kontinuerlige nærheten til ansvarsutøvelsen.
Det vises til at de økonomiske sidene ennå ikke er blitt nok belyst. Det gjelder de samfunnsøkonomiske sidene ved parallelltilbud for flere elever enn det som er det reelle behovet. Siden fylkeskommunene har ansvar for at alle får opplæring, må det nødvendigvis legges opp til en del ledige plasser for elever som enten slutter eller mister plass i en friskole. Fylkeskommunenes og friskolenes økonomiske forutsetninger er fremdeles uklare.
De fem søkerne som nå ønsker å etablere friskoler i Kristiansandsregionen er:
-Oslo frisørskole Kristiansand AS: med totalt 70 plasser pluss 30 plasser for lærefag i skole i stedet for i bedrift
-Filadelfia Vennesla: med totalt 90 plasser
-Leersveen videregående skole: med totalt 105 plasser
-Akademiet videregående skole Kristiansand: med totalt 270 plasser
-Glørstad private videregående skole Kristiansand: med totalt 1530 plasser

av Torkelsen, Jan, publisert 29. desember 2005 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer