Sluttrapporter fra to skolebyggeprosjekter- et i Lyngdal og et på Lista – har nå vært til behandling i de politiske organene i fylkeskommunen. Begge prosjektene - på Lyngdal- og Lista videregående skoler - har medført betydelig bedring av både undervisningsforhold og skolemiljø. Vest-Agder fylkeskommune har samlet investert henimot 35,5 millioner kroner på de to byggeprosjektene for å oppgradere og forbedre virksomheten. Sluttrapporten viser at begge prosjektene er gjennomført med god margin innen de kostnadsrammene som var fastsatt. Tilbakemeldinger fra brukerne av skolebyggene vedrørende forbedringene er også gjennomgående meget positive.

 

På Lyngdal videregående skole er det gjennomført en betydelig utvidelse som har medført at all Lyngdal videregående skoleundervisning ved skolen nå kan gjennomføres på ett sted. Avdelinger som tidligere var lokalisert andre steder i kommunen er nå samlet i skolens hovedbygg i Stadionveien. Det er bygget ny verkstedhall for undervisning innen Lakk og Skade og innen Kjøretøy. I tillegg er det bygget nye teorirom og garderober. Kostnadsrammen var på 24 millioner kroner. Prosjektregnskapet viser et sluttbeløp på rundt 22,1 million kroner.
På Lista videregående skole er det gjennomført ombygginger på hovedbygget som har bidradd til en nødvendig teknisk oppgradering og langt mer funksjonelle lokaler. Dette er med å sikre gode arbeidsforhold for både elever og ansatte. Det er også foretatt oppgradering av byggets fasade og av uteområdet. Prosjektets kostnadsramme var satt til 14,8 millioner kroner. Her viser prosjektregnskapet et sluttbeløp på rundt 13,3 millioner kroner

av Torkelsen, Jan, publisert 22. desember 2005 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer