For første gang foreligger det et norsk arkeologileksikon, med bidrag fra landets fremste arkeologer. Professorene Lotte Hedeager og Einar Østmo har redigert verket, som har 12 hovedforfattere. Blant disse er konstituert fylkeskonservator i Vest-Agder, Frans-Arne Stylegar.
 

Norsk arkeologisk leksikon presenterer terminologi, funn, funnsteder og tidsepoker fra eldre steinalder til vikingtid. Gjennom kortfattede og informative tekster får leseren innsikt i steinalder, bronsealder og jernalder, funn og fortidsminner landet rundt, oldtidens fangst og jordbruk, og kunst og håndverk. Helleristninger og andre fortidsminner har fått sin plass, det har også de dyrebare importvarene fra Romerriket og vikingtoktenes røvergods. Verket har grundige, fylkesvise oversiktsartikler. Norsk arkeologi har de senere årene opplevd en veldig vekst og interesse – og en rekke nye funn har avdekket stadig nye sider ved vår forhistorie. Norsk arkeologileksikon er en oppdatert presentasjon av de brikkene vi må ha for å få et innblikk i hvordan denne forhistorien var.

av Eilertsen, Steinar, publisert 20. desember 2005 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer