For første gang foreligger det et norsk arkeologileksikon, med bidrag fra landets fremste arkeologer. Professorene Lotte Hedeager og Einar Østmo har redigert verket, som har 12 hovedforfattere. Blant disse er konstituert fylkeskonservator i Vest-Agder, Frans-Arne Stylegar.
 

Norsk arkeologisk leksikon presenterer terminologi, funn, funnsteder og tidsepoker fra eldre steinalder til vikingtid. Gjennom kortfattede og informative tekster får leseren innsikt i steinalder, bronsealder og jernalder, funn og fortidsminner landet rundt, oldtidens fangst og jordbruk, og kunst og håndverk. Helleristninger og andre fortidsminner har fått sin plass, det har også de dyrebare importvarene fra Romerriket og vikingtoktenes røvergods. Verket har grundige, fylkesvise oversiktsartikler. Norsk arkeologi har de senere årene opplevd en veldig vekst og interesse – og en rekke nye funn har avdekket stadig nye sider ved vår forhistorie. Norsk arkeologileksikon er en oppdatert presentasjon av de brikkene vi må ha for å få et innblikk i hvordan denne forhistorien var.

av Eilertsen, Steinar, publisert 20. desember 2005 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer