Fylkestinget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal inngå avtale med Arendal Revisjonsdistrikt IKS på timebasert sekretariatstjeneste for kontrollutvalget i fylkeskommunen. Avtalen med Arendal Revisjonsdistrikt IKS gjelder for 2006. Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS har vært sekretariat for kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune i 2005.

Avtalen med Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS løper ut ved årsskiftet. Fylkesrevisjonen har arbeidet med å innhente tilbud på sekretariatstjeneste for 2006. Fylkesrevisjonen har bedt om tilbud fra tre enheter på Agder - Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS, Arendal Revisjonsdistrikt IKS og Sekretariat Vest IKS. Både Kristiansand og Arendal revisjonsdistrikter har inngitt tilbud, mens Sekretariat Vest valgte å takke nei på grunn av kapasitetsmangel.

av Torkelsen, Jan, publisert 21. desember 2005 | Skriv ut siden