Kyststamveiutvalget blir nå avviklet og midler som utvalget har oppspart fordeles til de deltakende fylkeskommunene: Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Fylkestinget besluttet i dag at Vest-Agders andel på 213.231 kroner skal benyttes til å styrke samferdselsbudsjettet for 2006.  Midlene skal disponeres innenfor arbeidet med utvikling av nasjonale stamveier og for utvikling av internasjonale transportkorridorer inn og ut av Agder.


 

Opprettelsen av Vestlandsrådet har ført til at arbeidet med samferdselssaker er overført til dette. Fylkene på Vestlandet ser derfor ikke behov for å videreføre utvalget. Det er derfor besluttet at utvalget nedlegges og at oppsparte midler tilbakeføres partene med 85 prosent til Vestlandsrådet og 15 prosent til Vest- Agder.

av Torkelsen, Jan, publisert 14. desember 2005 | Skriv ut siden