I morgen møtes representanter fra Lister-kommunene og fylkeskommunen for å videreføre arbeidet med Listerplanen. Et planutvalg har arbeidet frem forslag til hvordan regionen skal utvikles. Et gjennomgående trekk er at en vil at Listeregionen skal fremstå som èn enhet der alle aktører drar i samme retning for å skape en sterk region med felles prioriteringer. Det legges opp til gjøre Lister til en merkevare som skal selges blant annet gjennom en sterk listerprofil.
 

Listerplanen vil gi føringer for hva en innen regionen spesielt skal arbeide sammen om. Planen skal angi ansvar og hvem som er parter i arbeidet for å få til den ønskede utviklingen av regionen.
Framdriften videre består i å gjøre ferdig et planutkast som skal gjennom høringsrunder og politiske behandlinger. Planen forutsettes vedtatt i fylkestinget 20. juni neste år.

av Torkelsen, Jan, publisert 8. desember 2005 | Skriv ut siden