-Når den nye E 39 blir en realitet i september neste år, åpner dette helt nye muligheter for kommunene i Lister. Skal vi klare å skape en felles identitet i regionen, og bli bedre kjent med det som skjer i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal, må en jobbe for å få en felles avis for Lister. Dette føler jeg er så viktig at det må bli et kapittel i den nye Listerplanen, sier ordfører Hans Fredrik Grøvan i Lyngdal.

Grøvan gir uttrykk for at skal Lister få en felles identitet og fungere som en region, må befolkningen i de seks Lister-kommunene kunne samle seg rundt en felles avis for regionen. Han mener et slikt avistiltak må bli ett av flere mål i den nye Listerplanen.
I dag er det slik at Farsunds Avis dekker kommunene Farsund, Lyngdal og Hægebostad, mens Avisen Agder i Flekkefjord dekker det som skjer i Kvinesdal og Flekkefjord.
Redaktør Steinar Spjelkaviknes i Farsunds Avis ser med interesse på Lyngdalsordførerens tanker. Han mener imidlertid at en regionsavis for Lister ikke er økonomisk forsvarlig. -Etablering av en ny regionavis i vestfylket etter tradisjonelt mønster, er etter min mening helt urealistisk. Det ville bli et pengesluk uten like. Etter min mening bør regionens avisbehov dekkes gjennom et nærmere samarbeid mellom de eksisterende lokalavisene, Agder i Flekkefjord og Farsunds Avis. Det vil jeg jobbe for å få til, sier redaktør Spjelkaviknes i Farsunds Avis.

av Torkelsen, Jan, publisert 12. desember 2005 | Skriv ut siden