De seks millioner kronene til riksveiforbindelsen mellom Farsund og E-39 vil gå til oppstart av anleggsarbeidene som skal gjennomføres på strekningen. Når det gjelder sykkelbyprosjektet i Mandal er det gjort en god del forarbeid og tiltaket har vært markedsført siden Mandal ble utpekt som sykkelby i Vest- Agder.
En million skal brukes til å sluttføre en etterbetaling til Åseral kommune. Dermed er fylkeskommunens forpliktelser i forbindelse med opprustingen av Kyrkjebygd sentrum oppfylt.

av Torkelsen, Jan, publisert 12. desember 2005 | Skriv ut siden