Prøvene viser at huset er bygd av tømmer som ble felt vinteren 1733-34. Vi må dermed regne det som sikkert at huset er oppført i sommerhalvåret 1734.
Langfeldts hus er fredet. Bygningen er den første som er dendrokronologisk undersøkt i Ny-Hellesund.
I samme omgang har man også fått datert et bur på Ytre Egeland i Kvinesdal. Her ble 9 prøver tatt ut i 2003, men den gang kunne ikke bygningen dateres. Nå, etter at grunnkurven for furu fra Vest-Agder er ytterligere utbygd, har det blitt slått fast at tømmeret i bygningen er felt vinteren 1736-37.

av Stylegar, Frans Arne, publisert 20. desember 2005 | Skriv ut siden