Fylkeskommunen ga våren 2002 to millioner kroner i lån for at restaureringsarbeidene på det gamle dampskipet Hestmanden kunne fortsette i dokken på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand. Lånet skulle tilbakebetales i år. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag enstemmig å forlenge fristen for tilbakebetaling til 31. desember neste år. Fylkestinget fatter endelig avgjørelse om forlengelse av lånet. Styret som leder arbeidet med restaureringen av skipet arbeider nå med å få vedtatt en plan for fullfinansiering av restaureringsarbeidet i 2006.  

Hestmanden kan teoretisk tilbakebetale forskuddet som avtalt, men det vil i så fall bety nesten full stopp i arbeidet i 2006, da den statlige bevilgningen dette år er på 4,5 millioner kroner.
NSM på BredalsholmbesøkNår Hestmanden er ferdig restaurert skal dampskipet være et seilende museum og den viktigste formidleren av krigsseilernes historie i Norge. Hestmanden vil ha sin base med administrasjon og faglige enhet i Kristiansand. Den vil med sin stillegående restaurerte dampmaskin seile langs hele Norges kyst. Skipet blir en ny attraksjon i arbeidet med å formidle kystkulturen og den styrker Vest-Agders kompetanse og rolle i dette arbeidet.

av Torkelsen, Jan, publisert 12. desember 2005 | Skriv ut siden

Vest-Agder Senterparti avholdt før helgen nominasjonsmøte på Rosfjord i Lyngdal for å klargjøre kandidatlisten til årets fylkestingsvalg. Jon Grindland fra Songdalen fortsetter på toppen av listen. Han er nå leder av fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning i tillegg til å være leder av partiets fylkestingsgruppe. Senterpartiet har i denne valgperioden to representanter i fylkestinget. Janne Djupvik som er den andre representanten, fortsetter ikke i fylkespolitikken.