Fylkestinget har nå endelig klargjort at skisseprosjektet for Tangen videregående skole skal baseres på en arealramme på 17 300 kvadratmeter tilpasset 940 elevplasser. Bruttoinvesteringskostnadene beregnes til 535,7 millioner kroner. Det var et enstemmig fylkesting som vedtok en slik byggløsning. Samtlige representanter deltok i å applaudere etter at vedtaket var fattet. Den nye videregående skolen i Kristiansand skal lokaliseres til vestre bredd av Otra. Skolen vil bli bygd på tomter som fylkeskommunen allerede eier og på et tomteareal som fylkeskommunen kjøper av firmaet T.O Slettebøe AS.

 

av Torkelsen, Jan, publisert 19. desember 2005 | Skriv ut siden